Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lede biedt een toelage voor de ouders of verzorgers van een kind met een handicap. De toelage verschilt als het kind thuis of in een gespecialiseerde inrichting wordt verzorgd

Voorwaarden

  • voor inwoners van Lede;
  • de premie wordt uitgekeerd aan de moeder of opvoed(st)er die de moeder vervangt;
  • voor elk kind met een invaliditeitsgraad van minstens 80%;
  • voor kinderen van maximum 21 jaar;
  • de toestand zoals deze zich voordoet op 1 januari van het jaar waarvoor de toelage wordt toegekend.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Lede - Dienst Financiën

Hoe?

  • het daarvoor bestemt aanvraagformulier afhalen en invullen;
  • ten laatste voor het einde van het jaar de aanvraag schriftelijk bij het gemeentebestuur indienen.

Bedrag?

  • 250 euro per jaar wanneer het gehandicapte kind dagelijks thuis wordt verzorgd;
  • 125 euro per jaar wanneer het kind geplaatst is in een gespecialiseerde inrichting en enkel gedurende de weekends en verlofdagen thuis wordt verzorgd.

Meebrengen

Een kopie van het attest waarop de invaliditeitsgraad staat vermeld, afgeleverd door een compensatie kas voor gezinsbijslag.

Contacteer

Organisatie Gemeente Lede - Dienst Financiën
Adres Markt 1
9340 Lede
Tel 053 60 68 20
Fax 053 80 33 09
Website Gemeente Lede - website
Email financien@lede.be

Openingsuren:
elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lede.
Officiële benaming: Toelage voor gehandicapt kind.
Laatste update fiche: 14/08/2007.