Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende is minstens 1 maand ingeschreven in Zutendaal en:
  • is minstens 65 jaar
  • is familie tot in de tweede graad van de mantelzorger
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten: u heeft dan recht op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden categorie 3
  • heeft geen recht op tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering
  • het jaarlijks belastbaar inkomen van het voorlaatste jaar voor de aanvraag bedraagt hoogstens:
   • 21.431,75 euro voor een alleenstaande
   • 28.575,64 euro voor samenwonenden (gezin)
 • de mantelzorger is ingeschreven in Zutendaal en: 
  • verzorgt gratis en permanent een zorgbehoevend familielid
  • is aan de hulpbehoevende verwant tot hoogstens in de 4de graad (partners, ouders, grootouders, tantes, nonkels, neven, nichten)
  • u verstrekt de juiste inlichtingen, aanvaardt controle vanuit het OCMW en meldt elke wijziging van de voorwaarden

Aanvragen

Waar?

OCMW Zutendaal

Hoe?

U contacteert het OCMW tijdens het spreekuur op woensdag tussen 9.30 en 11.30 u. of telefonisch. De verantwoordelijke vult samen met u het aanvraagformulier in. Na goedkeuring van de aanvraag door de OCMW Raad wordt de toelage uitbetaald vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag. U kunt tegelijk ook uw provinciale mantelzorgpremie aanvragen.

Bedrag?

 • 49,58 euro per maand voor de verzorging van één persoon en 74,37 euro per maand voor twee personen
 • de gemeente betaalt de premie uit aan de mantelzorger 

(bedragen geldig op 1 januari 2009)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een attest van het Ministerie van Sociale Zaken dat categorie 3 vermeld
 • en klever van het ziekenfonds
 • een aanslagbiljet van de belastingen van het jaar voor de aanvraag 

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zutendaal.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 10/07/2009.