Nutsvoorzieningen - Premie (Ouderen, Kinderen, Personen met een handicap, Gezinnen, Invaliden, Nutsvoorzieningen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Nutsvoorzieningen - Premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Genk geeft een premie voor nutsvoorzieningen aan een aantal categorieën van inwoners.

Voorwaarden

U voldoet op 1 januari van het jaar waarin u de aanvraag indient aan de voorwaarden van één van volgende categorieën:

 • Categorie 1:
  • uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2011 bedraagt hoogstens 17.303,80 euro, te verhogen met 3.203,40 euro per extra inwonende persoon, personen met een erkend mindervaliditeit tellen dubbel,
   het betreft de inkomsten van alle personen die op 1 januari van het jaar waarin u de aan vraag indient, op hetzelfde adres waren gedomicilieerd, en
   • ofwel hebt u een brug-, rust- of overlevingspensioen
   • ofwel hebt u minstens twee kinderen ten laste
   • ofwel heeft iemand in uw gezin een verminderde zelfredzaamheid van minstens 66% of 9 punten erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Categorie 2
  • u hebt ten minste 3 kinderen ten laste
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen is niet hoger dan 32.606,68 euro. Dat bedrag kan niet worden verhoogd aan de hand van bijkomende personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd.

Opgelet: u kunt beide categorieën niet combineren.

Aanvragen


Waar?

Stad Genk - Sociaal Huis

Hoe?

U dient tussen 2 mei en 31 december uw aanvraag in bij het Sociaal Huis van Genk. U kunt persoonlijk contact opnemen met het Sociaal Huis, maar u mag ook iemand in uw plaats sturen.

Bedrag?

U ontvangt 100 euro.

Meebrengen

 • het aanslagbiljet van de personenbelasting aanslagjaar 2012 – inkomsten 2011 van iedereen ouder dan 18 jaar die bij u inwoont
 • een attest van:
  • ofwel brugpensioen van de RVA of de uitbetalingsinstelling
  • ofwel erkenning als persoon met een handicap
  • ofwel de school van alle inwonende schoolgaande kinderen vanaf 18 jaar

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Premie voor nutsvoorzieningen.
Laatste update fiche: 06/02/2017.