Opvang - tijdelijk logeren in een centrum voor kortverblijf (Rust- en Verzorgingstehuizen, Kortverblijf, Ouderen, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Opvang - tijdelijk logeren in een centrum voor kortverblijf

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een centrum voor kortverblijf maakt het mogelijk zorgbehoevende mensen tijdelijk op te nemen in een woonzorgcentrum. Daar krijgt u voor een korte periode aangepaste verzorging en opvang.

Deze tijdelijke opname heeft als doel:

 • de zorgbehoevende extra ondersteuning te geven op momenten dat dit nodig is (na een operatie, bij revalidatie, …)
 • de mantelzorger tijdelijk te ontlasten (tijdens een vakantie, bij ziekte, behoefte aan rust ...) 

Voorwaarden

 • u bent minimum 65 jaar (uitzonderingen zijn mogelijk) en zorgbehoevend
 • de duur van het verblijf is beperkt tot:
  • maximum 90 dagen per jaar
  • maximum 8 aaneengesloten weken (60 dagen)
 • zelfstandig wonen is nog haalbaar 

Aanvragen

Waar?

Woonzorgcentrum Immaculata

Hoe?

Neem contact op met het Woonzorgcentrum Immaculata om een aanvraag in te dienen. U moet een medisch aanvraagformulier laten invullen door de huisarts of het ziekenhuis.

Bedrag?

 • 53 euro per dag voor kamer min. 16m² en 58,50 euro per dag voor kamer 25m² (nieuwbouw). Nieuwe prijzen met ingang van 1 januari 2014
 • sommige mutualiteiten betalen hiervan een deel terug

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • medisch aanvraagformulier (in te vullen door de huisarts of het ziekenhuis)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Edegem.
Officiële benaming: Tijdelijk logeren in centrum voor kortverblijf.
Laatste update fiche: 03/01/2014.