Rusthuis voor ouderen (Rust- en Verzorgingstehuizen, Ouderen, Rusthuis, Ouderenzorg, Tehuis ouderen, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Rusthuis voor ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

In een rusthuis kunnen ouderen terecht die problemen ondervinden om zelfstandig thuis te blijven wonen. Naast huisvesting krijgt u er ook de nodige verzorging en verpleging op maat.

Voorwaarden

U bent minstens 1 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van Edegem en:

 • u bent minstens 80 jaar
 • u werkt mee aan een zorgindicatie om uw noden te bepalen
 • u stemt in met de afsprakennota van het rusthuis en ondertekent het opnamecontract
 • u voldoet aan volgende voorwaarden op het vlak van wonen, leven en zorg:
  • u hebt problemen om zelfstandig te blijven wonen
  • u kunt zich verplaatsen met of zonder hulpmiddel
  • u hebt geen of beperkte hulp nodig bij het wassen, kleden, eten …
  • u hebt een beperkte nood aan verzorging en/of verpleging

Aanvragen

Waar?

Woonzorgcentrum Immaculata

Hoe?

 • u contacteert het woonzorgcentrum Immaculata om een aanvraag in te dienen
 • een maatschappelijk assistent bespreekt met u de verschillende mogelijkheden van hulpverlening
 • u kiest voor een opname in het rusthuis: uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand worden bekeken
 • u ondertekent:
  • de afsprakennota van het woonzorgcentrum
  • het opnamecontract van het OCMW
  • een intentieverklaring
 • u wordt ingeschreven op de wachtlijst
 • u ontvangt een bericht wanneer er een plaats vrijkomt

Bedrag?

U betaalt:

 • een dagprijs van 53 euro per dag (nieuwe prijs met ingang van 1 januari 2014)
 • een extra vergoeding voor persoonlijke diensten en leveringen

Bijkomende informatie

 • de wachtlijst hanteert een voorrangsregeling voor opname:
  • ouderen met dementie
  • ouderen met fysieke zorgvraag
  • 99+ krijgt absolute voorrang
  • 90+ krijgt voorrang op 80+
 • streefdoel voor opname is 6 maanden
 • familie en bezoekers zijn steeds welkom
 • de dienstverlening en zorg is op maat van de bewoners
 • er is dagdagelijkse animatie en een cafetaria
 • alle kamers zijn éénpersoonskamers van 18 m² en hebben een sanitaire ruimte

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Edegem.
Officiële benaming: Wonen in het rusthuis.
Laatste update fiche: 27/08/2015.