Verzorgingstehuis (Rust- en Verzorgingstehuizen, Ouderen, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Verzorgingstehuis

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

In een verzorgingstehuis kunnen zorgbehoevende ouderen terecht die minder zelfredzaam zijn. In het verzorgingstehuis is er 24 uur op 24 verzorging en dienstverlening beschikbaar. 

Voorwaarden

 • u bent ingeschreven op de wachtlijst (bij gelijke zorgbehoefte hebben inwoners van Edegem voorrang)
 • u hebt een ernstige aandoening en bent hierdoor minder zelfredzaam
 • u hebt voor lange tijd of blijvend extra zorg en verpleging nodig
 • u stemt in met het reglement van het rusthuis en ondertekent het opnamecontract

Opmerking: er is geen minimum leeftijd vereist

Aanvragen

Waar?

Woonzorgcentrum Immaculata

Hoe?

 • u contacteert het woonzorgcentrum Immaculata om een aanvraag in te dienen
 • een maatschappelijk assistent bespreekt met u de verschillende mogelijkheden van hulpverlening
 • u kiest voor een opname in het rusthuis: uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand worden bekeken
 • u ondertekent:
  • de afsprakennota van het woonzorgcentrum
  • het opnamecontract van het OCMW
  • een intentieverklaring
 • u wordt ingeschreven op de wachtlijst
 • u ontvangt een bericht wanneer er een plaats vrijkomt

Bedrag?

U betaalt:

 • een dagprijs van 58,50 euro per dag (nieuwe prijs met ingang van 1 januari 2014)
 • een extra vergoeding voor persoonlijke diensten en leveringen

 

Bijkomende informatie

 • er is een wachtlijst voor opname in het verzorgingstehuis:
  • de gemiddelde wachttijd bedraagt ongeveer 3 maanden voor Edegemnaars
  • voor niet-Edegemnaars bedraagt de wachttijd langer
 • familie en bezoekers zijn steeds welkom
 • de dienstverlening en zorg is op maat van de bewoners
 • er is dagdagelijkse animatie en een cafetaria in het woonzorgcentrum

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Edegem.
Officiële benaming: Wonen in het verzorgingstehuis Immaculata.
Laatste update fiche: 27/08/2015.