Kleine landschapselementen - subsidie voor aanplanting en onderhoud (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - subsidie voor aanplanting en onderhoud

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Scherpenheuvel-Zichem geeft een subsidie voor het aanleggen en voor het onderhoud van kleine landschapselementen.

Voorwaarden

 • de kleine landschapselementen bevinden zich binnen het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem:
  • ofwel binnen of grenzend aan het landelijk gebied (agrarisch-, bos-, groen-, natuur-, reservaat- en parkgebieden)
  • ofwel grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiden en boomgaarden)
  • ofwel grenzend aan het openbaar domein van landelijke dorpskernen
 • onder kleine landschapselementen wordt verstaan:
  • aanleg en onderhoud van een haag
  • aanleg en onderhoud van een heg
  • aanleg en onderhoud van een houtkant
  • aanleg en onderhoud van een bomenrij
  • aanleg en onderhoud van een poel
  • aanleg en onderhoud van een boomgaard
 • de aanplanting en het onderhoud gebeurt volgens de code van goede natuurpraktijk
 • voor alle voorwaarden en technische vereisten: raadpleeg het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplanting en het onderhoud van kleine landschapselementen

Aanvragen

Waar?

Scherpenheuvel-Zichem - dienst milieu

Hoe?

 • u vult het aanvraagformulier (beschikbaar bij de milieudienst) in en dient het in bij milieudienst
 • er volgt een controle ter plaatse door Regionaal Landschap Noord-Hageland
 • de aanvraag moet goedkeuring krijgen van het Schepencollege
 • na goedkeuring volgt de uitbetaling van de subsidie

Bedrag?

 • aanleg haag: 1,5 euro / m1 - eenmalig
 • onderhoud haag 0,85 euro / m1 - één maal per jaar
 • aanleg heg: 1,0 euro / m1 - eenmalig
 • onderhoud heg: 0,75 euro / m1 - één maal per drie jaar
 • aanleg houtkant: 0,25 euro / m2 - eenmalig
 • onderhoud houtkant: 0,85 euro / m2 - één maal per zeven jaar
 • aanleg bomenrij: 8 euro per boom - eenmalig
 • onderhoud knotbomenrij: 5 euro per boom - één maal per vijf jaar
 • aanleg poel (50-100 m²): 275 euro - eenmalig
 • onderhoud poel (50-100 m²): 137,50 euro - één maal per drie jaar
 • aanleg poel (groter dan 100 m²): 325 euro - eenmalig
 • onderhoud poel (groter dan 100 m²): 162,50 euro - één maal per drie jaar
 • aanleg boomgaard: 8 euro per boom - eenmalig
 • onderhoud boomgaard: 3 euro per boom - één maal per jaar
 • de bedragen worden verhoogd met 15% als u autochtoon plantgoed (met certificaat) gebruikt
 • het maximum totaalbedrag per jaar en per aanvrager bedraagt 500 euro

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • kadastraal plan met aanduiding van de plaats van aanplanting / aanleg / onderhoud (te verkrijgen op de gemeente)
 • een eigendoms- of pachtrecht op woord van eer

Contacteer

Organisatie Scherpenheuvel-Zichem - dienst milieu
Adres A. Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel
Tel 013 35 24 12 en 013 35 24 46
Fax 013 35 24 07
Website http://www.scherpenheuvel-zichem.be/
E-mail marc.verbruggen@scherpenheuvel-zichem.be
leen.didden@scherpenheuvel-zichem.be
Openingsuren elke werkdag van 14.00 tot 16.00 u.
maandagavond ook van 18.00 tot 20.00 u.
woensdag, donderdag en vrijdag ook van 9.00 tot 12.00 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Scherpenheuvel-Zichem - Preventiedienst.
Officiële benaming: Subsidies voor de aanplanting en het onderhoud van kleine landschapselementen.
Laatste update fiche: 03/08/2009.