Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van het OCMW een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • u woont in Lint
 • u verzorgt gratis een inwonende en zorgbehoevende ouder
 • de zorgbehoevende: 
  • is 60 jaar of ouder
  • is afhankelijk van de verzorging door een derde persoon (aan te tonen via medisch attest)

Aanvragen

Waar?

OCMW Lint - Sociale Dienst voor Ouderen en Personen met een Handicap

Hoe?

 • u dient het aanvraagformulier en een medisch attest in bij het OCMW, Sociale Dienst voor Ouderen en Personen met een Handicap
 • na goedkeuring van uw dossier betaalt het OCMW de toelage driemaandelijks uit, te beginnen vanaf de maand na datum van aanvraag

Bedrag?

 • 31,00 euro per maand mantelzorg aan een alleenstaande zorgbehoevende
 • 46,50 euro per maand mantelzorg aan meerdere zorgbehoevenden 
 • het OCMW betaalt de premie uit aan de mantelzorger

(bedragen geldig op 15 september 2009)

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • medisch attest

Contacteer

Organisatie OCMW Lint
Sociale Dienst voor Ouderen en Personen met een Handicap
Adres OCMW Huis
Liersesteenweg 62
2547 Lint
Tel 03 460 18 62
Fax 03 460 18 69
Website http://www.lint.be/
E-mail jan.holvoet@ocmwlint.be
Openingsuren maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 10.30 u. 
donderdag van 17.00 tot 18.30 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Lint.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 24/09/2009.