Maaltijdbedeling - toelage (Maaltijden, Warme maaltijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Maaltijdbedeling - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zwalm komt tussen in de kosten van de maaltijdbedeling voor gezinnen met een laag inkomen.

Voorwaarden

 • u woont en bent geregistreerd in Zwalm en:
  • ofwel hebt u recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  • ofwel heeft u een beperkt inkomen

Aanvragen


Waar?

OCMW Zwalm - Sociale Dienst

Hoe?

U moet een aanvraagformulier indienen bij het OCMW van Zwalm. OCMW Zwalm neemt contact op met de traiteur die de cliënt verkiest of de cliënt kan dit zelf doen.

Bedrag?

 • 30% van de kostprijs (BTW inclusief)
 • maximum 2,50 euro per persoon per dag

Meebrengen

 • bewijs van verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
  • klevertje van het ziekenfonds;
  • of een attest;
  • of een bewijs van inkomsten.
 • de facturen van de maaltijdbedeling per kwartaal.

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zwalm - Maaltijdendienst .
Officiële benaming: Tussenkomst in de maaltijdbedeling.
Laatste update fiche: 27/03/2015.