Maaltijdbedeling - toelage (Maaltijden, Warme maaltijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Maaltijdbedeling - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Horebeke biedt een tegemoetkoming in de kosten voor levering van maaltijden aan huis.

Voorwaarden

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Horebeke;
  • rechthebbende zijn op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • of beschikken over een maximum bruto jaarinkomen dat lager is dan de inkomensgrenzen om de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering te bekomen. Momenteel bedraagt dit 13.246,34 euro verhoogd met 2.452,25 euro per persoon ten laste.

Aanvragen

Waar?

OCMW Horebeke

Hoe?

U kan de tegemoetkoming aanvragen door een door het OCMW voorgeschreven formulier in te dienen.

Bedrag?

  • 25% van de kostprijs;
  • maximum van 1,50 euro per persoon per dag.

Meebrengen

  • de facturen van de geleverde maaltijden;
  • bewijs van het recht op de verhoogde tegemoetkoming of een afschrift van het laatste aanslagbiljet.

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Kruibeke
Adres Kerkplein 3
9667 Sint-Maria-Horebeke
Tel 055 45 52 35
E-mail donald.nuttynck_2@publilink.be

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Horebeke.
Officiƫle benaming: Tegemoetkoming in de kosten voor levering van maaltijden aan huis.
Laatste update fiche: 10/08/2007.