Kinderen met een handicap - Sociaal pedagogische toelage (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderen met een handicap - Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Ouders van een kind met een handicap komen in aanmerking voor een sociaal pedagogische toelage. Hiermee ondersteunt de gemeente de ouder(s) of voogd bij de verzorging en opvoeding van het kind.

Voorwaarden

 • de ouder of voogd:
  • zijn samen met kind ingeschreven in Berlare (op 1 januari van het jaar waarin de toelage verleend wordt)
  • ontvangen verhoogde kinderbijslag uit hoofde van het gehandicapt kind met een invaliditeit van minstens 66% 
 • het kind met een handicap is niet opgenomen in een internaat voor gehandicapten (fonds 81 of MPI)  

Aanvragen

Waar?

Gemeente Berlare - Dienst Secretariaat

Hoe?

 • u kunt het aanvraagformulier opvragen bij het secretariaat van de gemeente
 • het ingevulde formulier dient u samen met de nodige attesten (zie meebrengen) in bij het secretariaat
 • na goedkeuring betaalt de gemeente de sociaal pedagogische toelage uit

Bedrag?

U ontvangt 190 euro per kind (jaarbedrag geldig op 13 oktober 2009).

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • bewijs van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit het invaliditeitspercentage blijkt en het recht op verhoogde kinderbijslag
 • bewijs waaruit blijkt dat het kind niet is opgenomen in een internaat voor gehandicapten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Berlare.
Officiƫle benaming: Premie aan ouders of opvoeders van gehandicapte kinderen.
Laatste update fiche: 14/10/2009.