Sociaal pedagogische toelage (sociaal pedagogische toelage, personen met een handicap toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Aan de ouder(s) of aan de persoon die werkelijk in het onderhoud van een persoon met een handicap voorzie(n)(t), wordt een toelage gegeven als tussenkomst in de kosten voor opvoeding en verzorging van deze persoon.

Voorwaarden

 • u bent gedomicilieerd in Laakdal
 • het kind / de persoon met een handicap: 
  • is jonger dan 65 jaar 
  • heeft een handicap van minstens 66% (in de oude kinderbijslagregeling) of behaalt minstens 4 punten in pijler 1 van de nieuwe kinderbijslagregeling (vanaf 01/05/2003)
  • mag niet tewerkgesteld zijn, noch een vervangingsinkomen genieten uit de sociale zekerheid. Dit geldt tevens voor zijn/haar echtgeno(o)t(e). Een tegemoetkoming voor personen met een handicap is geen bezwaar. 
 • u hebt een attest voor verhoogde kinderbijslag van het kinderbijslagfonds of je hebt een algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

Aanvragen


Waar?

OCMW Laakdal - Sociale dienst

Hoe?

 • u kunt het aanvraagformulier opvragen bij de sociale dienst van het OCMW
 • het ingevulde formulier bezorgt u samen met de nodige attesten voor 1 november aan de sociale dienst
 • na goedkeuring betaalt het OCMW de sociaal pedagogische toelage uit
 • u moet de toelage jaarlijks aanvragen. Na de eerste aanvraag ontvangt u automatisch een nieuw aanvraagformulier.

Bedrag?

U ontvangt 205 euro (jaarbedrag geldig voor 2019 - de toelage wordt jaarlijks aangepast aan de index). 

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van verhoogde kinderbijslag
 • bankrekeningnummer 

Contacteer

Enkel op afspraak.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Laakdal.
Officiƫle benaming: Sociaal-pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 06/08/2019.