Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van het OCMW Berlare een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • u woont in Berlare
 • u verzorgt regelmatig, niet beroepsmatig en gratis een zorgbehoevende in zijn thuismilieu
 • de zorgbehoevende:
  • is 65 jaar of ouder
  • heeft een score op de BEL schaal van 30-34
  • heeft recht op de voorkeursregeling van het ziekenfonds (verhoogde tegemoetkoming)
  • verblijft niet permanent in een instelling of rusthuis
  • komt niet in aanmerking voor de zorgverzekering
 • de mantelzorger: 
  • is minstens 18 jaar
  • neemt een aantal taken op zich en biedt hulp

Aanvragen

Waar?

OCMW Berlare – Sociale dienst

Hoe?

 • u vraagt de mantelzorgpremie aan bij de Sociale dienst van het OCMW Berlare
 • na goedkeuring van uw dossier betaalt het OCMW de toelage jaarlijks uit

Bedrag?

 • u ontvangt 125 euro per jaar (bedrag geldig op 1 september 2009)
 • de gemeente betaalt de premie uit aan de mantelzorger
 • per zorgbehoevende wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • BEL score
 • klever van het ziekenfonds (als u een verhoogde tegemoetkoming geniet, eindigt de code onderaan op 1) 

Contacteer

Organisatie OCMW Berlare – Sociale dienst
Adres Baron Tibbaustraat 29 a
9290 Berlare
Tel 09 326 97 10
Fax 09 326 97 57
Website www.ocmwberlare.be
E-mail sociaalhuis@ocmwberlare.be
Openingsuren elke werkdag van 8.00 tot 12.00 u. en op dinsdag ook van 17.00 tot 19.00 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Berlare.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 17/11/2009.