Mantelzorgtoelage (Mantelzorg, Zieken, Ouderen, Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Zorgbehoevenden, Bejaarden, Chronisch zieken, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. Met de mantelzorgtoelage wil het OCMW de familieleden en buren waarderen voor hun hulp aan de bejaarde thuis.

Voorwaarden

 • u woont in Grimbergen
 • u hebt verzorging nodig
 • u bent 60 jaar of ouder
 • u krijgt vooral hulp van familie of buren
 • de hulp van de thuiszorger is bepalend voor het thuis kunnen blijven wonen

Aanvragen

 

Waar?

OCMW Grimbergen – Dienst Ondersteuning mantelzorgers 60+

Hoe?

 • contacteer de dienst ondersteuning mantelzorgers 60+ van het OCMW Grimbergen
 • u ontvangt een medisch aanvraagformulier dat de huisarts van de bejaarde moet invullen
 • het aanvraagformulier dient u in bij de dienst ondersteuning mantelzorgers 60+ 
 • een maatschappelijk assistent van het OCMW maakt een afpsraak voor een huisbezoek

Bedrag?

 • 14,50 euro per maand wanneer de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden
 • 29,50 euro per maand wanneer de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden en een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (WIGW) geniet of zwaar zorgbehoevend is
 • 44 euro per maand wanneer de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden, een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (WIGW) geniet én zwaar zorgbehoevend is

Het OCMW betaalt de toelage driemaandelijks uit op de rekening van de mantelzorger.

(bedragen  geldig op 1 december 2010)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • kleefstrookje van het ziekenfonds van de bejaarde
 • bankrekeningnummer van de thuiszorger

Bijkomende informatie

De thuiszorgers kunnen bij de maatschappelijk assistente van de dienst ondersteuning mantelzorgers 60+ terecht voor informatie, ondersteuning en vragen over de thuiszorg. De maatschappelijk werkster gaat regelmatig op huisbezoek bij de gezinnen, speelt in op vragen, geeft allerhande info, beoogt een goede coördinatie van de thuiszorg, polst naar de draagkracht van de mantelzorger.

Raadpleeg daarnaast ook de informatie rond de Vlaamse zorgverzekering.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Grimbergen.
Officiële benaming: Dienst Thuiszorg Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 09/02/2011.