Medisch-pedagogische toelage (Schuldbemiddeling, Invaliden, WIGW, personen met een handicap toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medisch-pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Kontich geeft een medisch-pedagogische toelage aan gezinnen waar een persoon met een handicap inwoont.

Voorwaarden

U woont in Kontich en:

 • ofwel u hebt een invaliditeit van minstens 66 %
 • ofwel u hebt een verminderdevan de zelfredzaamheid van minstens 9 punten
 • ofwel u hebt een vermindering van het verdienvermogen tot één derde

en:

 • ofwel uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen bedraagt hoogstens 26.155,68 euro, te verhogen met 3.099,72 euro per persoon in het gezin
 • ofwel u woont in bij andere personen dan uw echtgenoot of partner en uw belastbaar inkomen bedraagt hoogstens 26.155,68 euro en:
  • u bent meerderjarig
  • u hebt een handicap
 • ofwel u volgt collectieve schuldenregeling

U hebt geen recht op deze toelage wanneer uw gezin meerdere onroerende eigendommen bezit.

Aanvragen

Waar?

OCMW Kontich - Sociale dienst

Hoe?

 • u contacteert de sociale dienst van het OCMW met de nodige documenten
 • een maatschappelijk werker vult een aanvraagformulier in
 • u krijgt een brief wanneer het Bijzonder Comité uw aanvraag heeft goedgekeurd

Bedrag?

U ontvangt 125 euro per persoon die in aanmerking komt.

(bedrag geldig op 1 januari 2010)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een recent attest waaruit invaliditeit van minstens 66 % blijkt:
  • u hebt de pensioenleeftijd niet bereikt:
   • een attest van de mutualiteit
   • een attest van het Ministerie van Sociale zaken, directie Personen met een handicap
  • u hebt de pensioenleeftijd bereikt:
   • een attest van het Ministerie van Sociale zaken, ‘Hulp aan bejaarden’, directie Personen met een handicap
   • een attest van de zorgkas
 • gezinnen in collectieve schuldenregeling: een attest van de schuldbemiddelaar
 • zwaar hulpbehoevend gezinslid of gezinslid met verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering: een recente klever van de mutualiteit
 • bewijs van het gezinsinkomen: het meest recente aanslagbiljet van de belastingen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kontich.
Officiële benaming: Medico-pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 11/09/2014.