Telefoontoelage (Leefloon, Ouderen, Personen met een handicap, Gezinnen, Telefoon, Blinden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Telefoontoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt van het OCMW Kontich een telefoontoelage als u voldoet aan de voorwaarden van het sociaal telefoontarief.

Voorwaarden

Aanvragen

Waar?

OCMW Kontich - Sociale dienst

Hoe?

U contacteert de sociale dienst van het OCMW met de nodige documenten.

Een maatschappelijk werker vult een aanvraagformulier in.

U krijgt een brief wanneer het Bijzonder Comité uw aanvraag heeft goedgekeurd. Daarna stort het OCMW de toelage op uw rekening.

Bedrag?

U ontvangt:

  • 15 euro als tussenkomst in de kosten voor aansluiting en plaatsing van een telefoon
  • 30 euro als tussenkomst in de kosten van het abonnementsgeld

(bedragen geldig op 1 januari 2010)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • een kopie van een recente factuur waaruit blijkt dat het sociaal tarief wordt toegepast
  • indien het sociaal tarief niet wordt toegepast: een attest dat bewijst dat u aan de voorwaarden voldoet 

Raadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kontich.
Officiële benaming: Telefoontoelage.
Laatste update fiche: 11/09/2014.