Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Berlaar biedt een toelage aan personen belast met de verzorging en opvoeding van kinderen met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Berlaar die de verzorging en de opvoeding op zich nemen van een kind met een zware handicap.
 • het kind:
  • heeft een handicap van minstens 66%;
  • heeft recht op een verhoogde kinderbijslag;
  • is niet ouder dan 25 jaar.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Berlaar - Dienst Secretariaat

Hoe?

Bij de aanvraag, die u indient voor 30 oktober van het kalenderjaar, moet u een verklaring voegen dat het kind geen school kan bezoeken, maar eventueel wel naar een dagschool of internaat gaat. De aanvraag kan u indienen op het gemeentehuis.

Bedrag?

 • voor een kind dat geen school kan bezoeken: 60 euro per jaar;
 • voor een kind dat naar een dagschool gaat: 30 euro per jaar;
 • voor een kind dat naar een internaat gaat: 50 euro per jaar.
Bij het bepalen van het bedrag wordt er gekeken naar de meest gunstige situatie waarin het kind of de persoon met de handicap zich bevond tijdens het jaar.
 • voor personen met een handicap ouder dan 21 jaar en die nog naar school gaan, wordt een bijkomende toelage van 60 euro per jaar toegekend

Meebrengen

 • identiteitskaart van de aanvrager en het kind of persoon met een handicap;
 • het rekeningnummer waarop de toelage gestort mag worden;
 • het attest van de Federale Overheidsdienst waaruit blijkt dat het kind een invaliditeit heeft van minstens 66 %;
 • een bewijs van verhoogde kinderbijslag.

Contacteer

Organisatie Gemeente Berlaar - Dienst Secretariaat
Adres Markt 1
2590 Berlaar
Tel 03 410 19 19
Fax 051 68 79 33
Website Gemeente Berlaar - website
E-mail secretariaat@berlaar.be

Openingsuren: elke werkdag van 8u45 tot 12u00
maandag van 17u30 tot 20u00
dinsdag van 13u30 tot 16u30


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Berlaar.
Officiƫle benaming: Toelage aan verzorgers van kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 21/08/2007.