Sociaal medische toelage (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal medische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Kapellen voorziet een Sociaal-medische toelage voor hulpbehoevende inwoners met een handicap.

Voorwaarden

 • Ten minste 1 jaar in de gemeente wonen op 1september van het lopend dienstjaar;
 • De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanvraag;
 • Hulp van derden nodig hebben;
 • Niet in een instelling verblijven;
 • Minstens 66 % gehandicapt zijn (te bewijzen door het attest van FOD Sociale Zekerheid, het attest van administratieve gezondheidsdienst of het attest van verlengde minderjarigheid)
 • Het netto belastbaar inkomen van de aanvrager en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van 2 jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag mag niet meer bedragen dan:
  • 16.100 euro (Dit is de inkomensgrens voor 2006 en wordt jaarlijks geïndexeerd);
  • + 20 % voor de tweede persoon ten laste die deel uitmaakt van het gezin;
  • + 10 % voor het derde en daaropvolgende gezinslid.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Kapellen - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst. Dit formulier moet u samen met de gevraagde documenten indienen tussen 1 mei en 1 oktober.

Bedrag?

250 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • aanvraagformulier;
 • inkomstenbewijzen;
 • attest van invaliditeit (attest van de FOD Sociale Zekerheid of het attest van administratieve gezondheidsdienst of het attest van verlengde minderjarigheid).

Contacteer

Organisatie Gemeente Kapellen - Sociale Dienst
Adres Administratief Centrum
Antwerpsesteenweg 130
2950 Kapellen
Tel 03 660 66 24
Fax 03 664 41 98
Website Gemeente Kapellen - website
E-mail sonja.verboven@kapellen.be

Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09u00 tot 16u00
maandag van 18u00 tot 19u45 (als maandag een feestdag is, wordt de avonddienst verschoven naar dinsdag)
vrijdag van 09u00 tot 12u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kapellen.
Officiële benaming: Sociaal-medische toelage.
Laatste update fiche: 21/08/2007.