Medische kosten - toelage (Geneeskunde, Ziekte, Gezondheidskosten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medische kosten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Mechelen biedt personen met een laag inkomen een tegemoetkoming in de medicatiekosten. Het gaat om medicatie voorgeschreven door een geneesheer.

Voorwaarden

 • u woont in de stad Mechelen
 • u hebt een inkomen dat ten hoogste gelijk is aan het leefloon of aan financiële steun equivalent aan het leefloon én gewone kinderbijslag, toegekend door Sociaal Huis Mechelen
 • alleen geneesmiddelen die voorkomen in de nomenclatuur komen in aanmerking

Aanvragen


Waar?

Sociaal Huis Mechelen - Sociale Dienst

Hoe?

De toekenning gebeurt automatisch, samen met de toekenning van het leefoon of de financiële steun. De terugbetaling gebeurt op maandelijkse basis, door het binnenbrengen van de kwijtingen afgeleverd door de apotheker.

Bedrag?

 • er wordt geen tegemoetkoming toegekend op de eerst schijf van 15 euro per maand
 • op het bedrag boven de 15 euro wordt een tegemoetkoming van 80% van de werkelijke uitgave verleend
 • als de totale uitgaven voor medicatie hoger zijn dan 49,58 euro per maand per persoon jonger dan 60 of hoger dan 74,37 per maand per persoon ouder dan 60, moet de medicatie voorgeschreven zijn door eenzelfde arts

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • de aanvrager moet maandelijks de kwijtingen voor de aangekochte medicatie binnenbrengen of toesturen met vermelding van
  • de naam van de patiënt (naam van de gerechtigde of de naam van een minderjarig kind ten laste van de gerechtigde)
  • de naam van de voorschrijvende arts
  • de afgeleverde medicatie
  • de afleveringsprijs
 • op de achterzijde van elke kwijting moet de naam van de patiënt (of de ouder) en de maatschappelijk werker staan

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Mechelen.
Officiële benaming: Tegemoetkoming in de medicatiekosten personen laag inkomen.
Laatste update fiche: 31/07/2017.