Huurwaarborg - renteloze lening (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren, Huurwaarborg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurwaarborg - renteloze lening

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een laag inkomen kunnen bij het OCMW van Kraainem tot twee maal een renteloze lening aanvragen om de huurwaarborg te betalen.

Voorwaarden

 • u woont in Kraainem of u komt er wonen
 • u hebt een laag inkomen, er gebeurt een sociaal onderzoek om dit vast te stellen
 • u bezit geen eigen woning
 • de huur van uw woning bedraagt hoogstens de helft van uw netto inkomen

Aanvragen

Waar?

OCMW Kraainem - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de lening aan bij de Sociale Dienst van het OCMW.

Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit en stelt een dossier samen.

Het Bijzonder Comité bespreekt het dossier en beslist.

De huurwaarborg wordt gestort op een geblokkeerde rekening.

Bedrag?

U betaalt de huurwaarborg in maandelijkse schijven terug aan het OCMW.

U betaalt maandelijks minstens 5%  van het totale toegekende bedrag met een minimum van 25 euro.

De terugvorderbare huurwaarborg bedraagt hoogstens twee maanden huur.

(bedrag geldig op 1 januari 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • huurcontract
 • een volledig overzicht van uw inkomsten en uitgaven:
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • bewijs van uw huidige inkomsten
   • loonfiche, attest sociale uitkering,...
  • overzicht van lopende uitgaven:
   • energie, telefoon, water, verzekering, vervoer,...

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kraainem.
Officiële benaming: Renteloze lening voor de betaling van de huurwaarborg.
Laatste update fiche: 23/03/2012.