Socio-culturele en sportieve participatie - toelage (Cultuur, Sport, Vrijetijdsbesteding, Participatie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Socio-culturele en sportieve participatie - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Izegem biedt een tussenkomst om haar cliënten te motiveren deel te nemen aan educatieve initiatieven, en sociale, sportieve en culturele manifestaties.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Izegem;
 • de tussenkomst is bedoelt voor:
  • deelname aan éénmalige culturele en/of sportieve manifestaties die plaatsvinden op grondgebied van Izegem;
  • het bijwonen van opleidings- en vormingscursussen;
  • het lidgeld en uitrusting voor verenigingen (sportclubs, jeugdbewegingen e.a.);
  • de kosten van GWP?s (geïntegreerde werkperioden) georganiseerd door de scholen tijden de schoolperiodes en in de kosten van vakanties;
  • initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen;
  • initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;
  • de aankoop van een "internet voor iedereen" pakket, zoals gedefinieerd in artikel 191 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Izegem - Sociale Dienst

Hoe?

U kan de tussenkomst aanvragen bij de Sociale Dienst van het OCMW.

Bedrag?

De tussenkomst bedraagt 75% van het bedrag, met een maximum van 25 euro per persoon voor:

 • deelname aan éénmalige culturele en/of sportieve manifestaties die plaatsvinden op grondgebied van Izegem;
 • het bijwonen van opleidings- en vormingscursussen.
De tussenkomst bedraagt 75% van het bedrag, met een maximum van 125 euro per persoon voor:
 • het lidgeld en uitrusting voor verenigingen (sportclubs, jeugdbewegingen e.a.), na afrek van tussenkomsten vanwege andere instanties (ziekenfonds, vrijetijdspas e.a.);
 • de kosten van GWP?s (geïntegreerde werkperioden) georganiseerd door de scholen tijden de schoolperiodes en in de kosten van vakanties.
De tussenkomst is een bedrag dat per cliënt wordt bepaald voor:
 • initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen;
 • initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak.

De tussenkomst bedraagt maximum 175 euro per begunstigde voor de aankoop in 2006 van een "internet voor iedereen"-pakket (pdf-document), zoals gedefinieerd in artikel 191 van de wet van 27 december 2005.

Als het totaal budget voor sociale tegemoetkomingen door het OCMW is besteed worden er geen tussenkomsten meer gedaan.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • betalingsbewijs;
 • toegangsticket;
 • factuur.

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Izegem
Adres Kokelarestraat 2
8870 Izegem
Tel 051 33 66 33
Fax 051 33 66 30
Website OCMW Izegem - website
E-mail ocmw.izegem@skynet.be

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Izegem.
Officiële benaming: Tussenkomst in sociale, sportieve en culturele manifestaties.
Laatste update fiche: 16/08/2007.