Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Schilde biedt een sociaal pedagogische toelage voor gezinnen die thuis een kind met een zware fysieke of mentale handicap verzorgen.

Voorwaarden

Personen of gezinnen die in de gemeente Schilde wonen en:

 • die thuis een kind met een zware fysieke of mentale handicap verzorgen
 • het kind is op 1 januari 2006 tussen de 3 en 21 jaar
 • het kind heeft een handicap van minstens 66 % voor:
  • ofwel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel het Fonds voor Beroepsziekten
  • ofwel het Fonds voor Arbeidsongevallen
  • ofwel de mutualiteit/RIZIV

Aanvragen

Waar?

OCMW Schilde - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt een aanvraagformulier bij de Sociale Dienst van het OCMW van Schilde.

U dient het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten voor 15 december in bij de Sociale Dienst van het OCMW.

Wanneer u vorig jaar deze toelage hebt ontvangen, stuurt het OCMW u een verklaring waarmee u kunt bevestigen dat uw situatie niet veranderd is ten opzichte van vorig jaar.

U ondertekent dit document en dient het in bij het OCMW.

Wanneer uw situatie is gewijzigd dient u bij het OCMW de nodige attesten in om dit te bewijzen.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 178,22 euro
 • als het kind of kinderen niet naar school gaan is er een bijkomende toelage van 106,93 euro

(bedragen geldig op 1 januari 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest over de mate van handicap van:
  • de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • het Fonds voor Beroepsziekten
  • het Fonds voor Arbeidsongevallen
  • de mutualiteit/RIZIV
  • de kinderbijslagkas over de verhoogde kinderbijslag

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal huis Schilde.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage voor personen die thuis een kind met een handicap verzorgen.
Laatste update fiche: 18/04/2012.