Palliatieve zorgpremie (Palliatieve zorg, Thuiszorg, Palliatieve thuiszorg, Terminaal zieken, Thuiszorg (palliatief), Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatieve zorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Terminaal zieken die ervoor kiezen om thuis te sterven, hebben recht op een premie palliatieve thuiszorg. Dit is een tussenkomst in de kosten van geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

Voorwaarden

 • u woont in Kruishoutem
 • u ontvangt de forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg van het RIZIV

Aanvragen

Waar?

Gemeente Kruishoutem – OCMW Sociale dienst

Hoe?

 • het aanvraagformulier vraagt u aan bij de Sociale dienst van het OCMW Kruishoutem
 • het ingevulde aanvraagformulier dient u in bij de Sociale dienst van het OCMW Kruishoutem
 • na goedkeuring door de Raad voor maatschappelijk welzijn betaalt de gemeente de premie uit

Het bedrag komt toe aan de ongeneeslijk zieke patiënt. Als de patiënt overlijdt voor hij/zij de premie kan aanvragen, kan de echtgeno(o)t(e) de premie aanvragen. Als er geen echtgeno(o)t(e) is hebben de andere wettelijke erfgenamen recht op de premie. Meerdere erfgenamen moeten een onderhandse volmacht bij de aanvraag voegen.

Bedrag?

 • 250 euro per uitbetaling
 • als het RIZIV de premie 'palliatief forfait' twee keer uitbetaalt, ontvangt u ook de gemeentelijke premie twee keer
 • als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, wordt de premie van 250 euro verhoogd met 50%

(bedragen geldig op 1 maart 2010)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest van de mutualiteit dat u de premie palliatieve thuiszorg van het RIZIV hebt ontvangen (met vermelding van naam, adres en de periode waarvoor de premie is uitbetaald)

Raadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kruisem - Locatie Kruishoutem.
Officiële benaming: Premie Palliatieve zorg.
Laatste update fiche: 09/03/2010.