Belastingkrediet voor energiebesparende investeringen (Wonen, Belastingen, Energie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Belastingkrediet voor energiebesparende investeringen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Voor de plaatsing van dakisolatie krijgt u een belastingvermindering. Personen die geen of weinig belastingen betalen, kunnen gebruik maken van het terugbetaalbaar belastingkrediet. Hiermee krijgt u van de federale overheid een bedrag dat gelijk is aan de belastingvermindering die belastingbetalers ontvangen.

Opgelet: het terugbetaalbaar belastingskrediet is een maatregel die afloopt eind 2012.

Voorwaarden

  • u bent eigenaar, naakte eigenaar, huurder, erfpachter, opstalhouder of vruchtgevruiker van de woning
  • de woning werd minstens 5 jaar in gebruik genomen bij de start van de werken
  • de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap
  • de aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5m²K/W
  • de aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden

Aanvragen

Hoe?

  • u vult de betreffende codes in op de belastingsaangifte. Belangrijk: indien u energiebesparende uitgaven hebt voor één woning moet u het betaalde factuurbedrag op de belastingsaangifte invullen, indien u uitgaven hebt voor meerdere woningen, moet u een berekening maken van 30% van het factuurbedrag
  • u houdt een kopie van de factuur of een betalingsbewijs ter beschikking van de belastingsadministratie

Bedrag?

  • het bedrag dat u kunt inbrengen bedraagt 30 % van de uitgaven, met een maximum van 2930 euro (bedrag geldig voor 2012)

Meebrengen

  • ofwel een factuur
  • ofwel een betalingsbewijs

Bijkomende informatie

Raadpleeg de website energiesparen.

De overdraagbaarheid die vroeger bestond naar de komende 3 jaren, werd afgeschaft vanaf inkomensjaar 2012.

Contacteer

Organisatie Federale Overheidsdienst Financiën
Adres Koning Albert II-laan 33
1030  Brussel
Tel02 572 57 57
Fax02 579 66 19
Website

http://minfin.fgov.be/
http://fiscus.fgov.be/


Laatste update fiche: 08/12/2014.