Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden …) verzorgt. U ontvangt daarvoor van het OCMW een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

Zorgbehoevende en mantelzorger wonen beiden in Geraardsbergen en hoeven geen familie van elkaar te zijn

 • de zorgbehoevende:
  • woont:
   • ofwel zelfstandig in een thuissituatie
   • ofwel in bij de mantelzorger
  • heeft recht op de zorgverzekering
  • kan verblijven in een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingsinstelling of ziekenhuis
  • verblijft niet in een zorginstelling of een gemeenschappelijke woonvorm zoals woonzorgcentrum, instelling voor personen met een handicap
  • verblijft in een internaat of andere instelling en komt minstens 1 maand thuis tijdens vakantieperiodes, u krijgt voor die maand de mantelzorgpremie
 • de mantelzorger:
  • is minstens 18 jaar
  • verzorgt vrijwillig en gratis een zorgbehoevende
  • verzorgt regelmatig de zorgbehoevende, het OCMW kan dit onderzoeken

Aanvragen


Waar?

OCMW Geraardsbergen – Woonzorgcentrum Denderoord

Hoe?

U downloadt via het aanvraagformulier van de website of u vraagt het op bij het Woonzorgcentrum Denderoord.
U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij het OCMW:

 • ofwel op 1 januari voor de maanden juli tot en met december
 • ofwel op 1 juli voor de maanden januari toe en met juni

Zolang u mantelzorg verstrekt moet u elke 6 maanden de premie aanvragen, telkens ook met de nodige documenten.

Na goedkeuring betaalt de gemeente de toelage elke 6 maanden uit.

Bedrag?

U ontvangt 25 euro per maand mantelzorg (bedrag geldig op 1 juli 2017).

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • ingevuld aanvraagformulier
 • attest over de zorgverzekering:
  • ofwel van uw ziekenfonds
  • ofwel uitbetalingsbewijs

Bijkomende informatie

 

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de lokaal Bestuur Geraardsbergen.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 25/07/2017.