Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Tervuren voorziet een gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage voor personen met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Tervuren;
 • voor gezinnen met minstens één kind met een handicap van minstens 66%;
 • het kind krijgt de verhoogde kinderbijslag;
 • het kind is als hoofdverblijf ingeschreven in de gemeente voor 1 april van het betrokken dienstjaar;
 • het netto-belastbaar gezinsinkomen van alle gezinsleden ligt niet hoger dan 25.000 euro verhoogd met 1.475 euro per persoon ten laste.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Tervuren - Dienst Burgerlijke Stand

Hoe?

U kan een aanvraagformulier telefonisch aanvragen of downloaden op de website van de gemeente Tervuren. Dit formulier moet u indienen voor 1 oktober. Personen die de toelage al gekregen hebben, worden jaarlijks automatisch aangeschreven.

Bedrag?

443 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • het attest van invaliditeit;
 • bewijs gezinsinkomen
  • laatste aanslagbiljet belastingen;
  • bewijs van de actuele inkomsten.

Contacteer

Organisatie Gemeente Tervuren - Dienst Burgerlijke Stand
Adres Brusselsesteenweg 13
3080 Tervuren
Tel 02 769 20 46
Fax 02 769 20 99
Website Gemeente Tervuren - website
E-mail burgerzaken@tervuren.be

Openingsuren: maandag van 13u00 tot 19u00
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09u00 tot 12u00
woensdag van 14u00 tot 16u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Tervuren.
Officiële benaming: Gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 28/08/2007.