Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van het OCMW een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • zorgbehoevende en mantelzorger zijn gedomicilieerd in Kaprijke en verblijven er
 • de zorgbehoevende:
  • is minstens 18 jaar
  • verblijft niet in een verzorgingsinstelling
  • heeft een score op de BEL-profielschaal vanaf 30 tot en met 34 punten
  • ontvangt geen tegemoetkoming vanuit de Vlaamse Zorgverzekering
 • de mantelzorger verzorgt gratis een zorgbehoevend persoon
 • per zorgbehoevende en per mantelzorger kan slechts 1 aanvraag gedaan worden, cumulatie van 2 premies in uitgesloten
 • de premie wordt verleend binnen het beschikbare begrotingskrediet

Aanvragen

Waar?

OCMW Kaprijke

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier op bij het OCMW van Kaprijke. U dient het ingevulde formulier samen met de nodige attesten in bij het OCMW.  Na goedkeuring van uw dossier betaalt het OCMW de toelage uit. Dit gebeurt in januari volgend op het jaar van aanvraag. Bij overlijden van de mantelzorger of de zorgbehoevende in de loop van het jaar, wordt de mantelzorgtoelage uitbetaald evenredig met het aantal maanden die verstreken zijn.  U moet elk jaar een nieuwe aanvraag indienen.

Bedrag?

 • u ontvangt 25 euro per maand (bedrag geldig op 1 september 2010)
 • het OCMW betaalt de premie uit aan de mantelzorger

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van indicatiestelling van hoogstens 1 jaar oud, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid blijkt. Indien u als zorgbehoevende geen dergelijk attest heeft kunt u dit aanvragen bij het OCMW

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kaprijke.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 08/02/2011.