Personen met een Handicap - Toelage (personen met een handicap toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personen met een Handicap - Toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Ouders of opvoeders van een kind met een handicap komen in aanmerking voor een sociaal pedagogische toelage van het OCMW van Kaprijke. De toelage is er ook voor personen die getroffen zijn door een vermindering van het verdienvermogen en/of die door hun beperkte zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben.

Voorwaarden

 • aanvrager en rechtgevende zijn vanaf 1 januari van het jaar dat de uitbetaling vooraf gaat, zonder onderbreking in de gemeente Kaprijke gedomicilieerd en
  • ofwel valt het kind met een handicap dat u opvoedt en verzorgt onder volgende bepalingen:
   • is hoogstens 21 jaar
   • heeft een invaliditeitsgraad van:
    • ofwel voor kinderen geboren vóór 2 januari 1996 minstens 66%
    • ofwel voor kinderen geboren vanaf 2 januari 1996
     • ofwel minstens 6 punten op de 3 pijlers
     • ofwel minstens 4 punten op de 1ste pijler
  • ofwel bent u minstens 21 jaar en hebt u een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten (attest van de FOD Sociale Zekerheid)
 • de aanvraag blijft geldig zolang het attest van verhoogde kinderbijslag of het attest van de FOD Sociale Zekerheid geldig is

Aanvragen

Waar?

OCMW Kaprijke

Hoe?

U dient bij het OCMW van Kaprijke een aanvraag in samen met de nodige attesten. Het OCMW bestuur beslist over uw aanvraag.  Na goedkeuring betaalt het OCMW de toelage uit.

Bedrag?

 • 75 euro per jaar

(bedrag geldig op 8 september 2010)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • rekeningnummer
 • aanvraagformulier
 • één van volgende attesten, naargelang uw situatie
  • ofwel een bewijs van verhoogde kinderbijslag van het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringssecretariaat
  • ofwel een geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de vermindering van de zelfredzaamheid 9 punten of meer bedraagt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kaprijke.
Officiële benaming: Toelage voor Personen met een Handicap.
Laatste update fiche: 08/02/2011.