Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - tegemoetkoming voor hulpmiddelen - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - tegemoetkoming voor hulpmiddelen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen zodat u als persoon met een handicap activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt toch kan uitvoeren.

De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten:

 • dagelijks leven: bijvoorbeeld een leesloep, een daisyspeler
 • mobiliteit: bijvoorbeeld aanpassingen aan de auto, een blindengeleidehond
 • wonen: bijvoorbeeld een automatische deuropener, een hellingbaan
 • communicatie: bijvoorbeeld computeraanpassingen, een tekstherkenningsprogramma
 • aangepaste stoelen en tafels
 • enzovoort

U kan de volledige lijst van hulpmiddelen raadplegen op de website van het VAPH.

Voorwaarden

 • u wordt erkend door het VAPH als persoon met een handicap
 • u bent jonger dan 65 jaar op het moment dat u de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH
 • u woont of verblijft in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aanvragen

Waar?

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat u met uw vragen dicht bij huis terecht kunt.

Hoe?

Als minderjarige:

 • als u nog niet erkend bent door het VAPH, dan dient u uw eerste aanvraag in bij intersectorale toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn:
  • u neemt contact op met een multidisciplinair team (MDT) dat erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag
  • het team maakt een aanvraagdocument (A-document) op en bezorgt dat aan de intersectorale toegangspoort
 • als u wel al erkend bent door het VAPH (vóór 1 maart 2014), dan volgt u de aanvraagprocedure voor meerderjarigen

Als meerderjarige:

 • u vult het formulier 'Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen' in en bezorgt het aan het VAPH
 • u neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen
 • het team maakt een verslag op waarin het uw aanvraag motiveert, een zogenaamd adviesrapport module D, en bezorgt dat verslag aan het VAPH

Uitzondering

Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor de tegemoetkoming, kunt u nu zelf de tegemoetkoming aanvragen zonder het adviesrapport (module D) van een multidisciplinair team. In dat geval volstaat een gemotiveerde aanvraag, bij voorkeur aan de hand van het formulier 'Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen'.


Laatste update fiche: 23/07/2019.