Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Deze toelage dooft uit: u kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen.

Indien u vroeger deze toelage ontving behoudt u het recht er op zolang u voldoet aan de voorwaarden.

De gemeente Kuurne biedt een sociaal-pedagogische toelage als blijk van waardering voor ouders of de voogd die thuis een kind met een handicap verzorgen en opvoeden.

Voorwaarden

 • de ouders of de voogd wonen heel het jaar waarop de toelage betrekking heeft in de gemeente Kuurne;
 • het kind heeft een handicap van minstens 66%, te bewijzen met een attest van de FOD Sociale Zekerheid of van het kinderbijslagfonds;
 • het kind is niet ouder dan 21 jaar;
 • de toelage wordt niet verleend als:
  • het kind altijd in een instelling verblijft;
  • tewerkgesteld is in een beschutte werkplaats.

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Kuurne

Hoe?

De aanvraag dient op het daartoe voorgeschreven formulier te worden ingediend in het Sociaal Huis voor 15 november van het betreffende jaar. U kan het aanvraagformulier verkrijgen in het Sociaal Huis of downloaden op de website van het Sociaal Huis.

Bedrag?

 • 250 euro voor kinderen:
  • die thuis blijven;
  • die school lopen of een instelling bezoeken en dagelijks huiswaarts keren:
 • 125 euro voor kinderen die school lopen of een instelling bezoeken en wekelijks of maandelijks naar huis komen;
 • een jaar waar niet volledig werd voldaan aan alle voorwaarden, wordt verrekend per kwartaal.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • een attest dat de handicap van minstens 66% bewijst:
  • een kopie van het attest van de FOD Sociale Zekerheid of het kinderbijlagfonds waaruit blijkt dat het kind minstens 66% gehandicapt is
 • een attest van de school of instelling waaruit blijkt dat het kind dagelijks, wekelijks of maandelijks huiswaarts keert;
 • het aanvraagformulier (in te vullen door de aanvrager en de school of instelling waar het kind verblijft).

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kuurne.
Officiƫle benaming: Sociaal-Pedagogische Toelage voor een niet-werkend kind met een handicap.
Laatste update fiche: 08/03/2012.