Mantelzorgtoelage (Mantelzorg, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente geeft een toelage aan personen die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende woont in Steenokkerzeel en:
  • is er minstens een maand voor de datum van de aanvraag ingeschreven in het bevolkingsregister
  • kan elke leeftijd hebben
  • de zorgbehoevendheid wordt vastgesteld door middel van bestaande attesten
 • de mantelzorger: 
  • is minstens een maand voor de datum van de aanvraag ingeschreven in het bevolkingsregister
  • woont op hetzelfde adres als de zorgbehoevende
  • verzorgt regelmatig de zorgbehoevende
 • per zorgbehoevende wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend

Aanvragen

Waar?

Gemeente Steenokkerzeel – Sociale Zaken

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier (pdf, 103,3 kB) downloaden of opvragen bij de dienst sociale zaken.

U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij het college van burgemeester en schepenen.

Jaarlijks in de loop van maart volgend op het jaar waarin de mantelzorg werd verleend wordt de premie op de rekening van de mantelzorger gestort.

Bedrag?

 • de mantelzorger ontvangt 50 euro per maand vanaf de datum van aanvraag (bedrag geldig op 1 mei 2011)
 • de gemeente betaalt de premie uit aan de mantelzorger

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • alle attesten en documenten waaruit de zorgbehoevendheid blijkt (thuisverpleging, gezinszorg, erkenning door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, Vlaamse Zorgverzekering, Federale Overheidsdiensten over kinderbijslag, integratietegemoetkoming, hulp van derden, tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Bijkomende informatie

U kunt het volledige reglement van de mantelzorgpremie raadplegen op deze website.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Steenokkerzeel.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 18/05/2011.