Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevende  bejaarde, zwaar gehandicapte of langdurig zieke uit uw omgeving (familie, vrienden,…) aan huis verzorgt.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende:
  • is ingeschreven in het bevolkingsregister van Torhout en
   • ofwel heeft een verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten en recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
   • ofwel heeft een verminderde zelfredzaamheid van minstens 15 punten
 • de mantelzorger verzorgt gratis de zorgbehoevende aan huis

Aanvragen

Waar?

Stad Torhout – Dienst burger- en sociale zaken

Hoe?

U downloadt hier het aanvraagformulier (pdf, 21 kB) of vraagt het op bij de Dienst burger- en sociale zaken.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige attesten in bij de Dienst burger- en sociale zaken.

Nadat de gemeente uw dossier heeft goedgekeurd betaalt ze de premie driemaandelijks uit aan de zorgbehoevende. Reken op een wachttijd van 2 maanden.

Bedrag?

De zorgbehoevende ontvangt 38 euro per maand mantelzorg.

(bedrag geldig vanaf 4 mei 2011)

U ontvangt de toelage niet voor periodes waarin u in een ziekenhuis verblijft.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Bijkomende informatie

Raadpleeg hier het volledige reglement.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Torhout - Dienst Burger- en Sociale Zaken.
Officiële benaming: Gemeentelijke ondersteuning aan gezinnen of personen die een zorgbehoevende verzorgen.
Laatste update fiche: 29/07/2011.