Algemeen waterverkoopreglement (Schuldbemiddeling, Water) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Algemeen waterverkoopreglement

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Algemeen Waterverkoopreglement bepaalt:

  • dat de leverancier de klant moet informeren over een afwijkend meerverbruik en moet aangeven wanneer en hoe de gebruiker een minnelijke schikking kan vragen voor dit afwijkend meerverbruik
  • dat de klant een kosteloos onderzoek kan vragen aan de watermaatschappij om de reden van het meerverbruik op te sporen
  • wat er op de waterfactuur moet staan en welke stappen de leverancier neemt als de klant niet voor de vervaldag betaalt
  • dat klanten bij betalingsmoeilijkheden kunnen kiezen om hun dossier over te maken aan het OCMW of een erkende dienst voor schuldbemiddeling voor de opmaak van een afbetalingsregeling
  • wanneer door de leverancier een aanvraag tot afsluiting van de watertoevoer kan gevraagd worden aan de Lokale Adviescommissie (LAC)
  • hoe u een klacht kunt indienen 

Voorwaarden


Aanvragen


Waar?


Hoe?


Bedrag?


Meebrengen


Bijkomende informatie

U downloadt het volledige reglement (pdf) van de site van de Vlaamse milieumaatschappij.

ContacteerLaatste update fiche: 12/07/2017.