Inkomensgerelateerde kinderopvang (Kinderopvang, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inkomensgerelateerde kinderopvang

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u een prijs voor kinderopvang volgens uw inkomen.

Voorwaarden

U hebt een attest inkomenstarief van Kind en Gezin nodig.

Aanvragen


Waar?

Kind en Gezin

Hoe?

U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand vóór uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

  • u registreert zich op Mijn Kind en Gezin
  • u berekent uw inkomenstarief en vraagt een attest aan
  • u bezorgt het attest inkomenstarief aan uw opvang
  • als u denkt in aanmerking te komen voor het individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig

Bedrag?

U betaalt minimum 5,24 euro en maximum 29,09 euro per dag (van 1 januari 2019 tot 31 december 2019).

Hoeveel u precies betaalt is afhankelijk van:

  • het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • het aantal kinderen ten laste

In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.

Meebrengen


Bijkomende informatie

Raadpleeg de website van Kind en Gezin voor meer informatie.

ContacteerLaatste update fiche: 17/07/2019.