Sociaal-pedagogische toelage (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal-pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor het opvoeden van één of meer gehandicapte kinderen.


 

Voorwaarden

 • u woont in Kluisbergen
 • de aanvrager en het gehandicapt kind wonen op hetzelfde adres
 • het kind met een handicap:
  • is jonger dan 26 jaar op het ogenblik van de aanvraag
  • heeft een handicap van minstens 66%

Aanvragen

Waar?

Gemeente Kluisbergen – Dienst secretarie

Hoe?

 • u vraagt het aanvraagformulier op bij de dienst secretarie
 • u bezorgt het ingevulde aanvraagformulier voor 1 november van het betreffende jaar terug aan de dienst secretarie
 • na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen betaalt de gemeente de premie uit in december
 • de premie moet jaarlijks aangevraagd worden

Bedrag?

U ontvangt 125 euro op jaarbasis
(bedrag geldig op 01/07/2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een bewijs over de samenstelling van het gezin
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • eenattest waaruit een handicap van minstens 66%blijkt, afgeleverd door een instantie die de handicap erkent

Bijkomende informatie

Gemeente Kluisbergen – Dienst secretarie

055 23 16 30
kathy.vansteenbrugge@kluisbergen.be


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kluisbergen.
Officiële benaming: Premie voor verzorging van gehandicapt kind.
Laatste update fiche: 23/09/2011.