Saneringspremie (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Saneringspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wanneer u een tussenkomst van het Vlaamse Gewest of de provincie ontving voor het saneren van een woning in Deerlijk, ontvangt u ook een aanvullende gemeentelijke saneringspremie.

Voorwaarden

  • u woont in Deerlijk
  • de woning ligt op het grondgebied van Deerlijk
  • u hebt een tussenkomst van het Vlaamse Gewest of de provincie ontvangen

Aanvragen

Waar?

Gemeente Deerlijk – dienst stedenbouw

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier van de website van de gemeente (pdf, 36,16kB) of u vraagt het op bij de dienst stedenbouw.

U dient dit ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de dienst stedenbouw binnen het jaar na de toekenning van de gewestelijke of provinciale premies.

Bedrag?

U ontvangt 20 % van de premie van het Vlaamse Gewest of de provincie met een maximum van 300 euro. Wanneer u voor eenzelfde categorie van werken meerdere gewestelijke of provinciale premies ontvangt, is de laagste de basis van de aanvullende premie.
U ontvangt 75 euro meer per kind ten laste. Elk kind ten laste met een handicap van minstens 66 % telt voor 2 kinderen ten laste. Het aantal kinderen ten laste is het aantal kinderen ten laste op de datum van de toekenning van de gewestelijke of provinciale premie. U bewijst dit aantal met een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het ingevulde aanvraagformulier
  • bewijs van toekenning van de gewestelijke of provinciale premie
  • bewijs van storting van de gewestelijke of provinciale premie
  • eventueel uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs over het aantal kinderen ten laste

Bijkomende informatie

Raadpleeg voor meer informatie de website van de gemeente.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Deerlijk.
Officiële benaming: Aanvullende gemeentelijke saneringspremie.
Laatste update fiche: 21/11/2011.