Mantelzorgpremie (Mantelzorg, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende woont in Holsbeek en
  • verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (dit kan zelfstandig zijn of inwonend)
  • heeft minstens één geregistreerde mantelzorger
  • heeft recht op de zorgvergoeding in mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering
 • de mantelzorger is geregistreerd als mantelzorger

Aanvragen

Waar?

Gemeente Holsbeek – Dienst Welzijn 

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier van de website van de gemeente of u vraagt het op bij de dienst Welzijn.

U dient het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen in bij de dienst Welzijn.

Na goedkeuring van het dossier betaalt de gemeente de premie jaarlijks uit aan de mantelzorger.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 50 euro per jaar mantelzorg.

Een mantelzorger ontvangt slechts één mantelzorgpremie.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een attest waaruit blijkt dat u recht hebt op de zorgvergoeding mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Holsbeek - Dienst Welzijn.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 21/11/2011.