Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat een zorgbehoevende vrijwillig door een persoon uit zijn omgeving (familie, vrienden, …) wordt verzorgd. De zorgbehoevende ontvangt van de gemeente een mantelzorgpremie om de mantelzorger daarvoor een extraatje te kunnen geven.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende is in Wetteren gedomicilieerd en
 • voldoet op 1 januari van het verzorgingsjaar aan volgende voorwaarden:
  • verblijft in de thuissituatie
  • is minstens 18 jaar
  • heeft een verminderde zelfredzaamheid van:
   •  ofwel 12-14 punten voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   • ofwel 30-34 punten voor het BEL-profiel
  • komt niet in aanmerking voor de Vlaamse Zorgverzekeringspremie en de Provinciale mantelzorgpremie

Aanvragen

Waar?

Gemeente – Sociaal Huis – Sociale dienst

Hoe?

Bedrag?

U ontvangt 240 euro voor het verzorgingsjaar.

(bedrag geldig op 1 september 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • het meest recente attest dat de hulpbehoevendheid aantoont
 • attest van de mutualiteit dat aantoont dat u op 1 januari van het verzorgingsjaar geen recht had op de zorgverzekeringspremie voormantel- en thuiszorg

Bijkomende informatie

Raadpleeg de site van het Sociaal Huis voor het volledige reglement van deze premie.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Wetteren.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 18/05/2012.