Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • de mantelzorger woont
  • ofwel in Kapelle-op-den-Bos
  • ofwel in een andere Belgische gemeente
  • verzorgt gratis een zorgbehoevend familielid
 • de zorgbehoevende woont in Kapelle-op-den-Bos en voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
  • ofwel scoort minstens B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds)
  • ofwel heeft minstens 35 punten op de Bel-profielschaal (thuiszorgdiensten)
  • ofwel heeft minstens 15 punten op de evaluatieschaal voor integratietegemoetkoming (ziekenfonds of ministerie van sociale zaken of bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (kinderbijslagfonds)
  • ofwel scoort minstens '10' op het medisch getuigschrift van de geneesheer bij het mantelzorgformulier indien de zorgbehoefte nog niet werd beoordeeld (dit is slecht voor maximaal 1 jaar mogelijk)
 • De mantelzorger ontvangt geen premie wanneer de zorgbehoevende meer dan drie maanden is opgenomen in een ziekenhuis of andere instelling

Aanvragen

Waar?

Gemeente Kapelle-op-den-Bos – Sociale dienst 

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier van de website (doc, 27,7 kB) van de gemeente of u vraagt het bij de Sociale dienst.
U dient het ingevulde formulier samen met de nodige attesten in bij de Sociale dienst van de gemeente.
De gemeente betaalt de premie uit aan de mantelzorger.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 20 euro per maand mantelzorg (ook al staat hij meerdere zorgbehoevende personen bij). Deze premie wordt twee maal per jaar uitbetaald (in juni en december).

(bedrag geldig op 1 augustus 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een attest over de mate van zorgbehoefte
 • de mantelzorger die niet in de gemeente woont: een attest waaruit blijkt dat de woonplaats geen mantelzorgpremie toekent

Bijkomende informatie

Raadpleeg het volledige reglement van deze premie op de website van de gemeente.

Contacteer mevrouw Gerda Dewachter voor meer informatie over deze premie.


Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 27/10/2011.