Palliatieve thuiszorg - toelage (Palliatieve zorg, Thuiszorg, Palliatieve thuiszorg, Terminaal zieken, Thuiszorg (palliatief), Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatieve thuiszorg - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW geeft een premie voor de palliatieve zorgen die worden verstrekt aan ongeneeslijk zieke mensen die thuis, in de huiselijk kring willen sterven. De palliatieve premie is een tussenkomst in de geneeskundige verzorging en de verzorgings- en hulpmiddelen.

Voorwaarden

  • u woont in Koekelare en 
  • u ontvangt ook de premie palliatieve thuiszorg van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
  • wanneer u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering verhoogt de premie met 50 %

Aanvragen

Waar?

OCMW Koekelare – Algemene Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de premie aan met een aanvraagformulier.
U dient het ingevulde formulier samen met de nodige attesten in bij de Algemene Sociale Dienst van het OCMW.

Bedrag?

U ontvangt 250 euro.

U ontvangt 50 % meer wanneer u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.

(bedrag geldig op 22 augustus 2011)

De premie kan hoogstens 2 maal uitbetaald worden, wanneer u ook de premie van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering 2 maal ontving.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • een attest van uw ziekenfonds over de toekenning van de premie palliatieve thuiszorg van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
  • eventueel een bewijs dat u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering

Bijkomende informatie

Raadpleeg mevrouw Sofie Dewulf voor meer informatie over deze premie.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Koekelare.
Officiële benaming: Premie voor palliatieve thuiszorg.
Laatste update fiche: 22/05/2012.