Starterspremie voor beginnende zelfstandigen (Zelfstandigen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Starterspremie voor beginnende zelfstandigen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lendelede biedt personen die een zelfstandig beroep beginnen uit te oefenen te Lendelede een starterspremie. Met deze premie wil de gemeente deze inwoners bijspringen in de kosten bij de start van een onderneming, en inwoners motiveren om een nieuwe onderneming in Lendelede te laten zetelen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Lendelede;
 • de Belgische nationaliteit, of die van één van de lidstaten van de E.U. bezitten;
 • u vestigt zich te Lendelede als handelaar, ambachtsman of land- of tuinbouwer;
 • u moet na ontvangst van de premie de gemeente nog minstens 3 jaar bewonen;
 • u oefent het zelfstandig beroep uit als hoofdberoep;
 • u bent in het bezit van een exploitatie- en maatschappelijke zetel te Lendelede;
 • volgende personen komen niet in aanmerking voor de premie:
  • rechtspersonen, uitgezonderd de éénpersoonsvennootschappen;
  • natuurlijke personen die voor de vestiging, waarvoor de premie wordt aangevraagd, reeds een zelfstandige activiteit als hoofdberoep hebben uitgeoefend.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Lendelede - Dienst Bevolking

Hoe?

U kan een aanvraagformulier "Starterspremie" (JPG)verkrijgen bij de Dienst Bevolking of downloaden op de website van de gemeente Lendelede. Dit formulier dient u in op de Dienst Bevolking.

Bedrag?

 • 250 euro;
 • de premie wordt uitbetaald binnen de zes maanden na de datum van de aanvraag.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • aanvraagformulier;
 • een afschrift van de inschrijving in het handels- of ambachtsregister, uitgezonderd voor land- en tuinbouw;
 • een afschrift van het vestigingsgetuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene een aansluiting heeft genomen als "hoofdberoep";
 • eventueel een afschrift van het vestigingsgetuigschrift;
 • een bewijs van goed gedrag en zeden, bestemd voor de openbare besturen.

Contacteer

Organisatie Gemeente Lendelede - Dienst Bevolking
Adres Dorpsplein 1
8860 Lendelede
Tel 051 33 63 00
Fax 051 33 63 07
Website Gemeente Lendelede - website
E-mail bevolking@lendelede.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00
dinsdag van 13u30 tot 18u00
1ste en 3de zaterdag van de maand van 9u00 tot 11u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Lendelede.
Officiële benaming: Gemeentelijke premie voor beginnende zelfstandigen te Lendelede.
Laatste update fiche: 17/08/2007.