Huurtoelage (Leefloon, Wonen, Huisvesting, Huurder, Leefloners, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een laag inkomen kunnen bij het OCMW van Merchtem een huurtoelage aanvragen.

Voorwaarden

 • u woont in Merchtem en:
 • uw inkomen is laag (leefloon, levensminimum): deze voorwaarde wordt getoetst tijdens een individueel onderzoek

Aanvragen

Waar?

OCMW Merchtem – Sociale dienst

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de Sociale dienst van het OCMW.

Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit, stelt uw dossier samen en legt het voor aan het Bijzonder Comité.

Het Bijzonder Comité beslist of u een tussenkomst medische kosten ontvangt.

Bedrag?

Het bedrag van de huurtoelage is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw inkomen en uw huishuur.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • huurcontract
 • een volledig overzicht van uw uitgaven en inkomsten:
  • laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
  • bewijzen van huidige inkomsten zoals loonfiche, attest van sociale uitkeringeen
  • overzicht van uw lopende uitgaven: energie- en telefoonkosten, verzekeringen, vervoerskosten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Merchtem - Tweedehandswinkel.
Officiële benaming: Huurtoelage.
Laatste update fiche: 27/10/2011.