Medische kosten – toelage (Leefloon, Medicatie, Inkomen, Uitkering, Gezondheidskosten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medische kosten – toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wanneer u hoge dokters- of apothekerskosten hebt, kunt u bij het OCMW een tussenkomst in uw medische kosten vragen.

Voorwaarden

 • u woont in Merchtem en:
 • uw inkomen is laag (leefloon, levensminimum): deze voorwaarde wordt getoetst tijdens een individueel onderzoek
 • uw medicatie is voorgeschreven door uw huisarts of behandelende specialist

Aanvragen

Waar?

OCMW Merchtem – Sociale dienst

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de Sociale dienst van het OCMW.

Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit, stelt uw dossier samen en legt het voor aan het Bijzonder Comité.

Het Bijzonder Comité beslist of u een tussenkomst medische kosten ontvangt.

Bedrag?

Het bedrag van de tussenkomst hangt af van uw sociale en financiële situatie.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • medische attesten
 • een volledig overzicht van uw uitgaven en inkomsten:
  • laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
  • bewijzen van huidige inkomsten zoals loonfiche, attest van sociale uitkeringrekeningen van dokter of apotheker
  • een overzicht van uw lopende uitgaven: energie- en telefoonkosten, verzekeringen, vervoerskosten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Merchtem - Tweedehandswinkel.
Officiële benaming: Tussenkomst in medische kosten.
Laatste update fiche: 27/10/2011.