Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van het OCMW een mantelzorgpremie. Door de mantelzorg kan de zorgbehoevende langer in zijn natuurlijk thuismilieu blijven wonen.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende woont in Zonnebeke en
  • is in ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zonnebeke
  • is 21 jaar op de datum van de aanvraag van de premie
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid  12 punten voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • verblijft permanent thuis
  • doet beroep op mantelzorg
 • de mantelzorger
  • verzorgt regelmatig de zorgbehoevende in zijn natuurlijk thuismilieu
  • voert deze zorgtaken kwaliteitsvol en menswaardig uit

De premie wordt alleen toegekend voor mantelzorg en niet voor zorgen verstrekt in het kader van beroepsactiviteiten of zorgen waarvoor een vrijwillgersvergoeding wordt toegekend.

Aanvragen

Waar?

OCMW Zonnebeke – Sociale dienst

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf 211,93 kB) van de website van het OCMW of u vraagt het aan bij de sociale dienst van het OCMW.

Zowel zorgbehoevende als mantelzorger moeten de aanvraag ondertekenen.

U dient het ingevulde en ondertekende formulier in bij de sociale dienst van het OCMW.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 15 euro per maand.
Wanneer 2 mantelzorgers actief zijn krijgen beiden 7,50 euro per maand.


(bedragen geldig op 1 augustus 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • rekeningnummer mantelzorger of mantelzorgers
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de mate van vermindering van zelfredzaamheid

Bijkomende informatie

Raadpleeg het volledige reglement van deze premie (pdf, 63,87 kB) op de website van het OCMW.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zonnebeke - Huisvestiging.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 21/11/2011.