Kinderen met een handicap – Sociaal Pedagogische Toelage (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderen met een handicap – Sociaal Pedagogische Toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een jaarlijkse toelage aan elke moeder van een gehandicapt kind of aan de persoon die daarmee is gelijk gesteld.
Hiermee erkent het OCMW Zonnebeke het belang van de intensieve ouderlijke zorg voor mindervalide kinderen.

Voorwaarden

 • u woont in Zonnebeke en
 • u bent in ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zonnebeke en
  • ofwel bent u bijslagtrekkende moeder van een kind met een handicap
  • ofwel bent u de natuurlijke persoon die het kind opvoedt en de gezinsbijslag ontvangt
 • het kind met een handicap woont in Zonnebeke en
 • is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zonnebeke
 • is minder dan 21 jaar op 1 januari van het jaar waarvoor u de toelage aanvraagt
 • verblijft permanent in zijn natuurlijke thuismilieu
 • heeft op 1 januari van het jaar waarvoor u de toelage aanvraagt een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid van
  • ofwel minstens 66 % voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel voor het kinderbijslagfonds
   • ofwel minstens 66 %
   • ofwel minstens 4 punten op de eerste pijler

Aanvragen

Waar?

OCMW Zonnebeke – Sociale dienst

Hoe?

U vraagt de sociaal pedagogische toelage jaarlijks aan voor 1 mei van het jaar waarin u op 1 januari aan alle voorwaarden voldoet.

U downloadt het aanvraagformulier van de website (pdf, 171,77 kB) of u haalt het af bij de sociale dienst van het OCMW.

De moeder of de persoon die daarmee is gelijkgesteld vraagt de toelage aan en ondertekent het aanvraagformulier.

U dient het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de nodige attesten in bij de Sociale dienst van het OCMW.

Bedrag?

De moeder of gelijkgestelde ontvangt 125 euro per jaar per kind met een handicap.

(bedragen geldig op 1 augustus 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het kinderbijslagfonds

Bijkomende informatie

Raadpleeg het volledige reglement van deze premie (pdf, 63,57 kB) op de website van het OCMW.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zonnebeke - Huisvestiging.
Officiële benaming: Toelage aan gezinnen met mindervalide kinderen.
Laatste update fiche: 21/11/2011.