Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U ontvangt van de gemeente een mantelzorgtoelage wanneer u vrijwillig en gratis een inwonend zorgbehoevend ouder familielid verzorgt.

Voorwaarden

De zorgbehoevende woont in Tongeren en:

 • is minstens 65 jaar
 • is familie van de mantelzorger tot in de vierde graad
 • is op hetzelfde adres gedomicilieerd als de mantelzorger
 • heeft een verminderde zelfdredzaamheid vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering (voorkeursregeling)

Aanvragen

Waar?

Gemeente Tongeren – Dienstencentrum De Piepel

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier aan bij dienstencentrum De Piepel.

U dient het ingevulde formulier met alle nodige attesten voor 1 december van het aanvraagjaar in bij dienstencentrum De Piepel.

Na goedkeuring van uw dossier betaalt de gemeente de toelage jaarlijks uit aan de mantelzorger. De gemeente stuurt u elk jaar automatisch een nieuw aanvraagformulier.

Bedrag?

 • u ontvangt 16 euro per maand of 192 euro voor een volledig jaar zorg voor één oudere
 • u ontvangt 24 euro per maand of 288 euro voor een volledig jaar zorg voor meerdere ouderen

(bedragen geldig op 1 september 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • klever van het ziekenfonds van de zorgbehoevende
 • attest Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • aanvraagformulier

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de dienstencentrum De Piepel Tongeren.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 07/02/2012.