Kleine landschapselementen – premie voor aanleg (Leefmilieu) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen – premie voor aanleg

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Dessel geeft een premie wanneer u hagen, taluds, graften, haagkanten, houtwallen en bomenrijen aanplant op percelen die in Dessel liggen.

Voorwaarden

U brengt de kleine landschapselementen aan op percelen die in Dessel liggen en:

 • u gebruikt plantensoorten die voorkomen op de lijst van streekeigen planten
 • u voert de aanplanting uit in overeenstemming met alle bestaande wetten, reglementeringen en gebruiken daaromtrent
 • beplantingen die vereist zijn door bouw- en/of exploitatievergunningen vallen niet onder dit reglement
 • heggen, taluds, graften, haagkanten, houtwallen moeten minstens 20 m lang zijn
 • bomenrijen moeten minstens 50 m lang zijn en de bomen moeten een steunpaal en boomband hebben
 • hagen van alleen sleedoorn bevatten hoogstens 4 planten per meter
 • hagen met andere soorten of een mengsel van soorten bevatten hoogstens 3 planten per meter
 • bij taluds, graften, houtkanten, houtwallen is 1,5 m te planten in driehoeksverband
 • bomenrijen bevatten minstens 5 bomen met een plantafstand van 10 tot 15 m
 • een plantsoen van bos en heesters is minstens 60 tot 80 cm hoog
 • van een plantsoen van hoogstammige bomen hebben de bomen een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm

Aanvragen

Waar?

Gemeente Dessel – Milieudienst (technische dienst)

Hoe?

U vraagt de premie aan nadat de aanplanting volledig is aangelegd.

U downloadt het aanvraagformulier (doc, 64 kB) van de website van Dessel.

U dient het volledig ingevulde formulier samen met de nodige documenten via de Milieudienst van de gemeente Dessel in bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag?

U ontvangt:

 • voor bosplantsoen en heesters: 0,248 euro per plant
 • voor hoogstammige bomen: 4,958 euro per stuk

met een maximum van 123,947 euro per aanvrager per dienstjaar

(bedragen geldig vanaf 1 september 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • recent kadasterplan
 • een schets met de juiste inplanting van de aanplanting

Bijkomende informatie

U vindt het volledige regelement (pdf, 99,14 kB) op de website van de gemeente Dessel.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Premie voor aanleg van kleine landschapselementen.
Laatste update fiche: 06/04/2012.