Premie op het gebruik van hernieuwbare energie (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting, Energie, Verwarming) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Premie op het gebruik van hernieuwbare energie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Dessel geeft een toelage wanneer u voor de verwarming van sanitair water of gebouwen een thermisch zonne-energiesysteem of een warmtepomp installeert.

Voorwaarden

U plaatst de installatie in een gebouw:

  • dat zich volledig bevindt op het grondgebied van Dessel
  • waarvoor alle vergunningen inzake ruimtelijke ordening en milieuwetgeving zijn verleend

Aanvragen

Waar?

Gemeente Dessel – Milieudienst (technische dienst)

Hoe?

U vraagt de premie aan nadat u de installatie volledig hebt uitgevoerd.

U downloadt

U dient het volledig ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Milieudienst van de gemeente Dessel.

Bedrag?

U ontvangt 15 % op de kostprijs waarin inbegrepen plaatsing en BTW, met een maximum van 620 euro per adres.

(bedrag geldig vanaf 1 september 2011)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • technische bepalingen
  • facturen

Bijkomende informatie

U vindt het volledige regelement (pdf, 91,98 kB) op de website van de gemeente Dessel.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Hernieuwbare energie.
Laatste update fiche: 06/04/2012.