Kansenpas (Cultuur, Sport, Vrijetijdsbesteding) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kansenpas

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De kansenpas is een kortingskaart waarmee mensen met een laag inkomen in gezinsverband of op school tegen verminderde tarieven kunnen deelnemen aan sommige cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten in de regio Lede-Aalst.

Voorwaarden

U woont in Lede en verkrijgen van de kansenpas is afhankelijk van uw financiële en gezinssituatie. Daartoe voert een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit.

Aanvragen

Waar?

OCMW Lede - Sociale dienst

Hoe?

U vraagt de kansenpas aan bij de Sociale dienst van het OCMW.

Een maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek uit en stelt uw dossier samen.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist over de toekenning van de kansenpas.

Bedrag?

Uw korting met de kansenpas bedraagt:

  • 1,50 euro voor een activiteit van een halve dag
  • 3 euro voor een activiteit van een volledige dag
  • ¼ van de prijs voor een meerdaagse activiteit

(bedragen geldig vanaf 1 september 2011)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
  • bewijzen van huidige inkomsten zoals loonfiche, attest sociale uitkeringen,...
  • een overzicht van lopende uitgaven zoals vervoerskosten, verzekeringen, energie- en telefoonkosten,…
  • een overzicht van eventuele schulden
  • tijdens het sociaal onderzoek kan de maatschappelijk werker ook bijkomende informatie vragen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Kansenpas.
Laatste update fiche: 06/04/2012.