Thuiszorgpremie voor zorgbehoevende 65-plussers (Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Thuiszorgpremie voor zorgbehoevende 65-plussers

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Vilvoorde voorziet een premie voor thuiszorg. Met deze premie wil de stad bijspringen in de kosten voor professionele thuisverzorging van zorgbehoevende bejaarden.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad vilvoorde
 • de aanvrager:
  • is minstens 65 jaar oud
  • krijgt hulp van een erkende thuiszorgdienst
  • is zorgbehoevend:
   • recht hebben op een verhoogde tussenkomst van het ziekenfonds
   • geen recht hebben op een terugbetaling door de zorgverzekering
 • de premie geldt enkel voor de gepresteerde uren die geleverd worden in het kader van bejaardenzorg (dus geen poetshulp)

Aanvragen


Waar?

Stad Vilvoorde - dienst sociale zaken

Hoe?

 • Ofwel haalt u het aanvraagformulier op bij de Dienst Sociale Zaken.Dit formulier moet u ten laatste 6 maanden na de geleverde diensten indienen.
 • Ofwel vult u het formulier online in via deze link op de website van de stad Vilvoorde.

Bedrag?

 • 0,35 euro per uur thuiszorg
 • maximaal 75 euro per jaar per gezin

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier

Bijkomende informatie

Website Stad Vilvoorde - Premie Thuiszorg 

Contacteer


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Vilvoorde - Dienst Sociale Zaken.
Officiƫle benaming: Stedelijke premie voor thuiszorg voor zorgbehoevende 65-plussers.
Laatste update fiche: 14/04/2017.